تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش آموزان دختر

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش آموزان دختر :: مطالعات معماری

مطالعات معماری

رسالات معماری

کلمات کلیدی

بایگانی

آخرین مطالب

پیوندهای روزانه

پیوندها

۱۹ تیر۹۶

فهرست مطالب: تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش آموزان دختر

تاریخ ایجاد 10/07/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 91   قیمت: 4500 تومان   حجم فایل: 52 kb  تعدادمشاهده  2


تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت در دو گروه از دانش آموزان
بخشی از مطلب
درباره اینکه اصولاً زمان فراغت پدیده خاص جامعه صنعتی است، تمام پژوهشگران هم داستان نیستند بلکه برخی از آنها معتقدند که زمان فراغت در تمام مراحل تاریخی زندگی بشر وجود داشته ولی تفاوتهایی اساسی با اوقات فراغت عصر صنعتی داشته است.
«در روزگاری که کشاورزی بنیان اقتصادی بیشتر جوامع را تشکیل می¬داد، در تمامی روزها و فصول سال کار انجام می¬شد با این تفاوت که در هوای خوب آهنگ کار تند بود و در هوای بد این آهنگ به کندی می¬گرایید، در تمدن کشاورزی، پیشرفتهای فنی توانسته بود تنها اندکی بر کارایی نیروی به دست آمده از فعالیت انسان و حیوان بیفزاید. اما ابزارهای فنی آن روزگار همانند گاوآهن و خیش برای آزاد ساختن آدمی از تلاش معاش کافی نبود» (توکل 1375، ص 102)
در این دوران به لحاظ ویژگیهای کار و اشتغال هنوز نمی¬توان از فراغت به مفهومی که امروزه از آن مقصود است سخن گفت.
ژوفردومازدیه: « در ادوار گذشته کار و بازی اغلب با یکدیگر پیوند داشتند و فراغت اصطلاحی نیست که بتوان در مورد جوامع گذشته به کار برد. کار و بازی در آن بخشی از مراسم مذهبی بوده که انسانها به لحاظ آفرینش با ارواح نیاکان خود برپا می¬کردند و حتی جشنهای مذهبی نیز تجسم از کار و بازی بودند و هیچ تضادی میان آن دو وجود نداشت.»
در رابطه با جشنهای برپا شده در آن دوران دومازدیه می¬گوید: در طول سال یک رشته «روز آیین» و «روز جشن» وجود داشت. روز آیین به مذهب تعلق داشت حال آنکه روز جشن اغلب فرصتی بود برای صرف مقدار عظیمی نیرو (گذشته از غذا) و از اینرو نقطه¬ای مقابل زندگی روزمره به شمار می¬رفت. لیکن جنبه آیینی این مراسم را هرگز نباید نادیده گرفت. این مراسم ریشه¬شان در مذهب بود نه در  فراغت. لذا اگر چه تمدنهای اروپایی در سال تا پیش از 150 روز بدون کار بودند لیکن نمی¬توانیم برای استفاده¬ای که در آن زمان از این روزها می¬کردند مفهوم فراغت  را بکار ببریم.
در حالیکه وبلن معتقد بود که «جادوگران قبائل از کار معاف بودند چرا که جزو طبقه ممتاز محسوب می¬شدند و صرفاً به اجرای کارهای سحرآمیز مذهبی
 می¬پرداختند در نتیجه مورد احترام افراد قبیله بودند». در حالیکه دومازدیه معتقد است که «وظایف جادوگران برای جامعه کاملاً ضروری بوده پس اصولاً در چنین شرایطی زمان فراغت مفهوم نداشته است.
برخی از محققین که نماینده آنان را می¬توان «گرازیا» معرفی نمود، «فراغت را تا آن شیوه زندگی دنبال می¬کنند که برخی از طبقات اشرافی در طول تمدن مغرب زمین از آ« بهره¬مند بوده¬اند. ولیکن افرادی چون دومازدیه با این نظریه مخالف بوده و اعتقاد دارند که به زمان بیکارگی فیلسوفان یونانی در عهد باستان و نجیب¬زادگان قرن 16 هیچ وقت نمی¬توان فراغت اطلاق نمود چراکه آنها بیکارگی خود را با کار غلامان و دهقانان بدست می¬آوردند و این زمان بیکارگی نه مکمل کار آنها بود و نه پاداش آنها، بلکه تماماً جای کار را گرفته است. لذا به فعالیتهای این قشر که عمدتاً در بیکاری خلاصه می¬شده عنوان فراغت جایز نبوده چرا که فراغت به مفهوم امروزین آن با کار ملازمه¬ای تنگاتنگ دارد. به طور کلی در حکومتهای اشرافی گذشته فعالیتهای فراغت صرفاً مخصوص طبقات مرفه بوده به طوری که بعنوان مثال در روم  و یونان دریدن مسیحیان توسط شیران، بازیهای گلادیاتورها و کشتن انسانهای برده توسط شیران و حیوانات درنده در آمفی¬تئاترها از این قبیل است. بتدریج با گذشت زمان تغییراتی در این روند بعمل آمد به طوریکه در قرن 12 و 13 انواع توپ بازی رواج پیدا کرده و زمینها و جایگاههایی سرپوشیده جهت تماشاچیان برپاگردید و در دوران قرون وسطی ورزشهایی چون تیراندازی با تیر و کمان و یا در حال سواری یا روی آب از جمله فعالیتهای فراغت بوده که در هر حال مختص  و....
 
فهرست مطالب
چکیده    ۱
فصل اول:مقدمه تحقیق
مقدمه   ۴
تاریخچه در جهان   ۹
تارخچه در ایران   ۱۶
فصل دوم: کلیات تحقیق
طرح مسأله   ۱۹
روش تحقیق   ۲۰
اهداف تحقیق   ۲۲
سئوالات تحقیق   ۲۶
تعریف عملیاتی واژه¬ها   ۲۷
فصل سوم: چارچوب نظری
بررسی آراء صاحبنظران   ۳۰
عوامل مؤثر بر چگونگی گذران اوقات فراغت   ۳۴
فصل چهارم:پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیقی اوقات فراغت   ۴۱۴
فصل پنجم: ویژگی¬ها و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه
دلائل انتخاب و خصوصیات کلی جامعه مورد مطالعه   ۴۵
بررسی وضعیت جغرافیایی مناطق   ۴۷
جامعه مورد مطالعه   ۴۷
فصل ششم: ¬¬یافته¬های تحقیق
مشاهدات اولیه   ۴۹
موضوع مشاهده   ۴۹
مشاهدات مربوط به گروه A   ۵۰
مشاهدات مربوط به گروه B   ۵۳
مقایسه   ۵۶
مصاحبات با مدیریت دبیرستانها   ۵۸
مصاحبه با برخی از دانش¬آموزان   ۷۶
مقایسه   ۷۸
فصل هفتم:نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه¬گیری و پیشنهادات   ۸۴
فهرست منابع و مأخذ   ۹۰
منابع و مأخذ:
 
۱-   آلن، بیرو (۱۳۶۶): فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، انتشارات کیهان، تهران
 
۲-   اسدی، علی (۱۳۵۲): تعاریف فراغت و دیدگاههای آن، سمینار ملی رفاه اجتماعی،کمیته گذران اوقات فراغت سازمان برنامه و بودجه، تهران
 
۳-   ایمانی جاجری، حسین (۱۳۷۶): اوقات فراغت و زندگی اجتماعی، روزنامه همشهری، شماره ۱۲۹۹، تهران
 
۴-   اورعی، غلامرضا (۱۳۷۵): جامعه­شناسی گذران اوقات فراغت، مجله پیام زن، سال پنجم، دوره ششم، قم
 
۵-   بهنام، جمشید و راسخ، شاپور (۱۳۴۸): مقدمه بر جامعه­شناسی ایران ،انتشارات خوارزمی، تهران
 
۶-   توکل، محمود (۱۳۷۰): جامعه­شناسی علم، مؤسسه علمی- فرهنگی «نص»، تهران
 
۷-   روح­الامینی، محمود (۱۳۶۸): زمینه فرهنگ­شناسی، انتشارات عطار، تهران
 
۸-  دومازدیه، ژوفر (۱۳۵۲): زمان فراغت از دیدگاه تاریخی و جامعه­شناسانه، ترجمه م. آدینه، مجله فرهنگ و زندگی، شماره ۱۲، تهران
 
۹-   ساروخانی، باقر (۱۳۷۰): درآمدی بر دائره­المعارف علوم اجتماعی، انتشارات کیهان، تهران
 
۱۰-      سلطانی فر( ۱۳۷۷) تعاریف فرهنگ جزوه درسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ، تهران
 
۱۱-         شجاع­الدین، صدرالدین (۱۳۷۰): بررسی نحوه گذران اوقات فراغت کارمندان ادارات آموزش و پرورش تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم، تهران
 
۱۲-   شیخ، سعادت (۱۳۷۵): چگونگی پرداختن به فعالیت­های فراغتی بین نوجوانان و جوانان شهر تهران، دبیرخانه شورای عالی جوانان، تهران
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
تحقیق بررسی نحوه گذران , اوقات فراغت در , دو گروه از دانش آموزان ,دختر سال سوم , اوقات فراغت, بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان, پایان نامه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان, پروژه بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان, پیشینه تحقیقی اوقات فراغت, تحقیق بررسی نحوه گذران اوقات فراغت,

  • ۹۶/۰۴/۱۹
  • مهرانا تهرونی

نظرات

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : دوشنبه 19 تير 1396 ساعت: 21:31