بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت

ساخت وبلاگ
چکیده : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت :: مطالعات معماری مطالعات معماری رسالات معماری ک... با عنوان : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت بخوانید :
بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت :: مطالعات معماری

مطالعات معماری

رسالات معماری

کلمات کلیدی

بایگانی

آخرین مطالب

پیوندهای روزانه

پیوندها

۲۳ تیر۹۶

فهرست مطالب: بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک های مدیریت

تاریخ ایجاد 14/07/2017 12:00:00 ق.ظ    تعدادبرگ: 121   قیمت: 6000 تومان   حجم فایل: 1076 kb  تعدادمشاهده  4


بخشی از مطلب
هوش عاطفی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستانهای روانی و عاطفی در شرایط خاص چه عملی مناسب و چه عملی نامناسب است. یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود همیشه زنده نگه دارد ، با دیگران همدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود، برای به دست آوردن پاداش بزرگتر ، پاداشهای کوچک را نادیده انگارد . 
در واقع هوش عاطفی تعیین می کند از مهارتهای خود چگونه به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم. در سال 1985 یک دانشجوی آمریکایی مقطع دکترا در رشته هنر پایان نامه ای را به اتمام رسانید که در آن از عنوان هوش عاطفی استفاده کرد. به نظر می رسد اولین اصطلاح هوش عاطفی در محافل علمی  و آکادمیک به این دانشجو باز می گردد (هینز ، 2002). 
سپس در سال 1990 دو تن از استادان دانشگاههای آمریکا به نام جان میو و پیتر سالوری بر اساس تحقیقات خودشان مقاله هایی در زمینه هوش عاطفی را به چاپ رساندند . تحقیقات آنها نشان داد هوش ذهنی و عاطفی دو مقوله ای متفاوت می باشند که هر کدام مروبط به بخشی از فرایند ذهنی محسوب می شوند . 
هوش هیجانی به سه دسته توانایی ذهنی اشاره دارد که یک دسته آن توانایی های بسیار اساسی است که در برگیرنده ادراک و تشخیص عواطف خود و دیگران می باشد، به عبارتی افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند می دانند که خود یا دیگران در یک لحظه خاص، در چه نوع حالت هیجانی به سر می برند . 
بنابراین قادرند به دقت عواطف گوناگون و متفاوتی چون خشم، ترس، احساس گناه و عشق را از هم تشخیص دهند. بحث انگیزترین حوزه ای که مبحث هوش عاطفی در آن وارد شده حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است. 
تحقیقات نشان می دهد هوش عاطفی در سازمان و مخصوصاً در حوزه مدیریت، اهمیتی فراتر از هوش منطفی یافته است. (صالحی،1388)
ابعاد هوش عاطفی شامل:
1-    خودآگاهی: تفسیر دهیجانات خود و شناخت تاثیر آنها، استفاده از حس درونی  در تصمیم¬گیری.
2-    مدیریت خود: تحت کنترل در آوردن هیجانات و تکانه های مخرب
3-    آگاهی اجتماعی: درک هیجانات دیگران و فهم دیدگاههای آنان
4-    مدیریت رابطه: راهنمایی و ایجاد انگیزه با دید عالی برای متقاعد ساختن دیگران
اگر جامعه ای قصد دارد در دنیای پر رقابت امروزی از رونق اقتصادی برخوردار باشد و خود را برای زندگی در قرن بیست و یکم آماده کند، لازم است بهرو وری بالایی داشته باشد. برای اینکه بهره وری یک کشور افزایش یابد لازم است همه سازمانهای آن کشر، بهره وری بالا داشته باشند و مهمترین عاملی که می تواند وسایل لازم جهت افزایش بهره وری منابع انسانی را فراهم سازد وجود رهبران موفق و اثربخش در سازمانهای کشور است. 
برای تشخیص بهره وری کارکنان سازمان لازم است از شیوه های اثربخشی ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان استفاده کرد. اما قبل از ارزیابی عملکرد شغلی متصدیان مشاغل یک سازمان لازم است آنان را در دوره های آموزشی اثربخشی شرکت داده و فرصتهای لازم برای یادگیری مهارتهای شغلی را برایشان فراهم آوریم.(هینز، 2002، ص 723)
و.....
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش    6
1-1- مقدمه    6
1-2- بیان مسئله    6
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    8
1-4- اهداف پژوهش    9
1-4-1- اهداف عام    9
1-4-2- اهداف خاص    9
1-5- فرضیات پژوهش    9
1-6- سوالات پژوهش    9
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی    10
1-7-1- تعاریف نظری    10
فصل دوم: ادبیات پژوهش    12
2-1- هوش عاطفی چیست؟    12
2-2- اندازه گیری هوش عاطفی    14
2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی    16
2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری    16
2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟    19
2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟    19
2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش    20
2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری    20
2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان    22
2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار    24
2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی    25
2-11-1- قابلیت فردی    25
2-11-2- قابلیتهای اجتماعی    29
2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی    34
2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع    36
2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی    38
2-13-2- خوشه مدیریت روابط    39
2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی    39
2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی    43
2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل    44
2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی    44
2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته    44
2-16- هوش عاطفی و آموزش    44
2-16-1- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی    46
2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت    47
2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی    47
2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی    50
2-19-1- جلب توجه مدیران    50
2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه    51
2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی    52
2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟    54
2-22- پیشینه پژوهش    54
2-23- رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض    60
2-24- هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق    61
2-27- ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا    64
2-29- هوش هیجانی وعملکرد اثر بخش    67
2-32- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان    70
2-33- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار    72
2-34- بررسی دلالت‌ سبک‌های مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی    73
2-35- مدیریت و سبک های رهبری    75
2-36- مروری بر پژوهش‌ها    76
 2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران    86
2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران    87
2-38- سبک های مدیریتی    87
2-39- رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی    92
2-40- رهبران آزاد منش و رهبران مستبد    92
2-41- شبکه مدریت    93
2-42- مدیریت مشارکتی    94
2-43- مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام    96
2-44-  آثار و نتایج مدیریت مشارکتی    97
2-45- مدیریت کیفیت جامع    98
2-46-  مدیریت در سیره پیامبر(ص)    99
2-47- مدیریت    102
2-47-1- اقدامات مدیریتی مهم    102
2-47-2- فنون رهبری    102
2-47-3- رهبری در مدیریت    103
2-47-4- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته    103
2-47-5- سرپرستی کارکنان    103
2-47-6- رهبری فرایند طراحی    104
2-47-7- ایجاد فضای روانی مناسب    105
2-47-8 فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش    106
2-48- تحقیقات انجام شده    106
2-48-1- تحقیقات داخلی    106
2-48-2- تحقیقات خارجی    106
2-49- رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران    107
2-50-جمع‌بندی    108
2-51-سخن پایانی    111
فهرست منابع و مآخذ    112
پیوست ها    117
پرسشنامه هوش عاطفی    117
پرسشنامه بهره وری سازمانی مدیران    119
پرسشنامه بهره وری فردی مدیران    121
 
 
 


کلمات کلیدی مرتبط:
بررسی تاثیر هوش عاطفی ,بر سبک های مدیریت ,هوش عاطفی چیست؟ ,اندازه گیری هوش عاطفی ,آموزش و تقویت هوش عاطفی ,ابعاد هوش عاطفی ,در مدیریت و رهبری ,اهمیت هوش عاطفی در چیست؟ ,هوش عاطفی در سازمان ,
مقالات مرتبط در این دسته
  • ۹۶/۰۴/۲۳
  • مهرانا تهرونی

نظرات

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 23 تير 1396 ساعت: 18:02